VII Ogólnopolski Kongres

BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Nowe przepisy BHP 2016

Identyfikacja i redukcja zagrożeń - Dokumentacja wypadkowa i oceny ryzyka
PROGRAM ZAREJESTRUJ SIĘ
24 maja 2016 r., Warszawa


Weź udział w kongresie, jeżeli chcesz:


Zyskać pewność, że znasz i prawidłowo interpretujesz najnowsze zmiany prawne, które weszły w życie 2015/2016 r. oraz ich wpływ na pracę behapowca, w szczególności jak najnowsze zmiany w KP przekładają się na obowiązki służb BHP

Dowiedzieć się, jakie zmiany w zakresie Kodeksu Pracy i rozporządzeń regulujących wymogi BHP czekają nas jeszcze w 2016 r. i co będzie priorytetowo sprawdzane podczas kontroli

Wdrożyć kompleksowy plan identyfikacji zagrożeń w środowisku pracy, a także odpowiednio oceniać poziom ryzyka, dostosować środki ochrony indywidualnej tak, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko wystąpienia wypadku lub choroby zawodowej, w oparciu o rozwiązania rekomendowane przez Bogdana Rączkowskiego, Adama Słomkę oraz praktyki stosowane przez firmy Danone Sp. z o.o., Velux NB Polska Sp. z o.o., IMPERIAL Logistics Sp. z o.o., słynące z wysokiej dbałości o bezpieczeństwo pracowników

Wyposażyć się w dokumentację oceny ryzyka zawodowego oraz powypadkową, która potwierdzi, że w Twojej firmie spełnione są wszelkie aktualne obowiązki i wymagane w roku 2016 procedury, przygotowaną pod okiem niekwestionowanych autorytetów branży BHP, dzięki czemu nie zostanie podważona przez ZUS i PIP w czasie kontroli

Uzyskać informację, co w zakresie BHP będzie kontrolowane w związku z wejściem w życie nowej Ustawy o systemach oceny zgodności i jakie błędy najczęściej pojawiają się w dokumentacji w związku ze zmianą ustawy o substancjach chemicznymi i mieszaninachNie przeocz jedynego takiego wydarzenia w Polsce, podczas którego będziesz miał niepowtarzalną okazję podpatrzyć warsztat pracy najlepszych specjalistów w kraju -
Adama Słomki i Bogdana Rączkowskiego.

Główny specjalista ds. BHP, inspektor ochrony ppoż oraz wieloletni wykładowca tematów oceny ryzyka zawodowego oraz zagrożeń w środowisku pracy. Autor sztandarowego opracowania "Bezpieczne stanowisko pracy".

Główny specjalista ds. BHP, zakładowy inspektor bezpieczeństwa pracy oraz państwowy inspektor pracy. Wieloletni wykładowca tematów technicznego bezpieczeństwa pracy, zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz ryzyka zawodowego.Co wyróżnia nasz Kongres?

Punkty konsultacyjne „Eksperci praktykom” i indywidualne konsultacje problemów

– przez cały czas trwania kongresu będą dostępni prelegenci, tak by każdy z Państwa mógł skorzystać z ich doświadczenia i skonsultować problemy prawne, organizacyjne i dokumentacyjne, aby odnosić sukcesy w codziennej praktyce i pomyślnie przejść każdą kontrolę w 2016 r.


Certyfikowane sesje warsztatowe

– program zakłada intensywną sesję warsztatową, z niekwestionowanymi autorytetami Bogdanem Rączkowskim bądź Adamem Słomką. Pozwoli to Państwu na wyposażenie się w unikalne metody dokumentacyjne stosowane przez najlepszych specjalistów i wybranie optymalnych rozwiązań. Podczas zajęć eksperci rozwieją Państwa indywidualne wątpliwości – pod wskazany adres e-mail będzie można nadsyłać zapytania do prelegentów już na tydzień przed kongresem!

Minimum czasu – maksimum korzyści

– rozumiejąc Państwa obłożenie codziennymi obowiązkami, oferujemy 1 dzień dynamicznej interakcji, podczas którego przekażemy gotowe recepty na zwiększenie bezpieczeństwa w swoich firmach i optymalizację kosztów. Kapituła czasopisma „Alert BHP” wybrała 3 firmy wiodące w obszarze zabezpieczania pracowników i zmniejszania wypadkowości – DANONE Sp z o.o., IMPERIAL Logistics Sp. z o.o., VELUX NB Polska Sp. z o.o., które podzielą się swoimi wypróbowanymi rozwiązaniami.

Platforma wymiany dobrych praktyk

– gwarantujemy Państwu niepowtarzalną możliwość wymiany doświadczeń z innymi specjalistami i inspektorami bhp i ppoż oraz stwarzamy okazję do zaczerpnięcia inspiracji do wdrożenia „od ręki” we własnej pracy. Państwa udział w kongresie poświadczymy 2 prestiżowymi certyfikatami uczestnictwa – kongresowym i warsztatowym.

Dlaczego warto wziąć udział w VII Ogólnopolskim Kongresie Służb BHP:


Prelegenci

Adam Słomka

Absolwent Wydziału Mechanicznego Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. W roku 1977 obronił rozprawę doktorską na temat „Określanie rzeczywistej sztywności skrętnej węzłów i ram nitowanych”. W latach 1977-1979 adiunkt w Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. W roku 1979 rozpoczął pracę w Ośrodku Badawczo Rozwojowym Przemysłu Maszynowego Leśnictwa we Wrocławiu jako Główny specjalista – konstruktor wiodący. W latach 1992-2009 wykładowca w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Zdobył uprawnienia zakładowego inspektora bezpieczeństwa pracy oraz państwowego inspektora pracy. Posiada Certyfikat wykładowcy CIOP-PIB z zakresu oceny ryzyka zawodowego i zarządzania bezpieczeństwem. Audytor wewnętrzny, prowadzi oceny spełnienia wymagań minimalnych i zasadniczych maszyn oraz doradza w tym zakresie w projektowaniu. Autor szeregu publikacji, wzorów użytkowych i patentów.

Bogdan Rączkowski

Absolwent Wydziału Chemii Politechniki Gdańskiej, doświadczony specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, autor znanego poradnika "BHP w praktyce" – dzieła, które ukazało się po raz pierwszy w 1995 r. i do dziś jest niezastąpione. Wieloletni pracownik zakładów produkcyjnych branży chemicznej oraz Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, wykładowca w szkole PIP oraz rzeczoznawca ds. bhp. Od roku 1999 Bogdan Rączkowski jest nadinspektorem pracy. Autor wielu opracowań i artykułów z zakresu BHP. W toku pracy zawodowej oraz za swoje osiągnięcia w dziedzinie BHP otrzymał: Złotą odznakę NOT, Brązowy Krzyż Zasługi, odznakę honorową "Za zasługi dla ochrony pracy".

Dawid Andrzejewski

Specjalista ds. bhp, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Politechnice Poznańskiej. Były pracownik Służby BHP Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie zatrudniony przy wykonywaniu czynności nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp oraz występujący przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych oraz o wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika

Agnieszka Koc

Kierownik ds. BHP, a także ochrony środowiska w Danone Sp. z o.o. Zarządza bezpieczeństwem pracy oraz ochroną środowiska w oddziale firmy w Polsce. W obszarze bezpieczeństwa pracy odpowiada za opracowanie i realizację strategii BHP, m.in. za politykę, cele, standardy bezpieczeństwa, zaangażowanie wszystkich pracowników, ocenę ryzyka, firmy zewnętrzne oraz bezpieczeństwo pracy w procesie inwestycyjnym. Jest audytorem w kraju oraz za granicą systemu bezpieczeństwa w grupie Danone.

Anna Justynowicz

Od ponad 10 lat związana z firmą VELUX NB Polska, gdzie piastuje stanowisko koordynatora BHP, a także pełni dodatkowe funkcje: koordynatora ds. Ochrony Środowiska i przedstawiciela ISO 50001 (zarzadzanie energią). W firmie VELUX uczestniczyła m.in. w projekcie Safety Excellence, realizowanym we współpracy z firmą DuPont. Przez 2 lata przygotowań wszystkich działań został wdrożony projekt dotyczący angażowania kierownictwa i oraz samych pracowników w działania na rzecz bezpieczeństwa pracy.Szczegółowy Program Kongresu:

WYKŁAD + DYSKUSJA
PANEL 1. Najważniejsze zamiany prawne 2015/2016 i nowe zasady kontroli PIP

Specjalista ds. bhp - Dawid Andrzejewski w oparciu o obowiązujące wytyczne podsumuje jak wdrożyć ostatnie zmiany prawne i jak przygotować firmę do kontroli aby przejść ja bezproblemowo, a ponadto:

 • Co w obowiązkach służ BHP i organizacji bezpiecznej pracy w firmie zmieniła obowiązująca od 22 lutego br. nowelizacja Kodeksu Pracy (Dz. U. 2015 poz. 1220) – co nowego trzeba uwzględnić w dokumentacji, szkoleniach, wdrożonych w firmie regulaminach
 • Kto i jaki sposób jest zobowiązany do dokonania zmian w rejestrach, ocenie ryzyka, procedurach bezpieczeństwa w związku z wejściem w życie nowych rozporządzeń, m.in.: ws. wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. poz. 1737), wykazu prac wzbronionych młodocianym (Dz. U. 2015, poz. 929), bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych i innych
 • Substancje chemiczne stosowane w zakładach pracy – jakie błędy po 1 czerwca 2015 r. wykrywali podczas kontroli inspektorzy w zakresie zasad bezpieczeństwa, określania zagrożeń, oceny ryzyka, badań i pomiarów czynników szkodliwych, co obligatoryjnie musi zawierać dokumentacja, aby nie narazić pracodawcy na dotkliwe kary
 • Jakie prawa i obowiązki mają służby BHP, pracodawcy i osoby kierujące pracownikami w czasie kontroli? W jakich sytuacjach specjalista ds. BHP może nie podpisać protokołu z kontroli, odmówić przyjęcia mandatu, kiedy i do jakich instytucji może wnieść zastrzeżenia do procedury kontroli lub odwołanie się od kary?
 • Jakie nowe procedury BHP należy wdrożyć w firmach w związku z wejściem w życie nowej Ustawy o systemach oceny zgodności?
 • Specjaliści wskażą, co jeszcze zmieni się w 2016 r. – specjalnie dla Państwa „pod lupę” weźmiemy m.in. projektowaną zmianę o kontrolach PIP bez zawiadomienia i powiemy, co oznaczać będzie ona dla służb BHP
PRAKTYKA
PANEL 2. Ograniczane zagrożeń w środowisku pracy – jak prawidłowo ocenić czynniki i jaką zastosować profilaktykę?

Panel prowadzony przez Bogdana Rączkowskiego i Adama Słomkę, którzy kwestionując utarte schematy zaprezentują nowoczesne sposoby radzenia sobie z najtrudniejszymi zagrożeniami w praktycznej triadzie: identyfikacja zagrożeń - ocena ryzyka - wprowadzenie działań naprawczych:

 • Specjaliści omówią top 10 zagrożeń w środowisku pracy, które najczęściej prowadziły do wypadków w 2015 r., w tym: transport wewnątrzzakładowy, czynniki chemiczne oraz psychofizyczne, oraz wyjaśnią, jak prawidłowo sprawdzać stopień oddziaływania czynnika na życie i zdrowie pracowników
 • Eksperci uwypuklą kluczowe etapy identyfikacji i opisywania zagrożeń w kartach oceny ryzyka, tak aby na podstawie przygotowanych przez specjalistę BHP kart, pracownicy zapoznali się z zagrożeniami na stanowiskach pracy i wiedzieli, jak ich unikać
 • Wyjaśnimy jakie nowe obowiązki w zakresie eliminowania zagrożeń w pracy przy maszynach nakłada na służby BHP uchwalona 18 marca 2016 r. nowa Ustawa o systemach oceny zgodności
 • Szczegółowo omówimy zasady profilaktyki i rekomendowane sposoby radzenia sobie z najtrudniejszymi zagrożeniami w środowisku pracy oraz przedstawimy, jak motywować pracowników, aby sami zgłaszali propozycje ulepszeń i usprawnień, dzięki którym można eliminować zagrożenia, zaprezentujemy wzorcowy plan działań korygujących
UWAGA! PANEL SPECJALNY

Eksperci z 3 firm – liderów nagradzanych w konkursach PIP w zakresie podnoszenia standardów bezpieczeństwa na przykładach swoich przedsiębiorstw zaprezentują dobre praktyki BHP i działania służące minimalizacji zagrożeń stwarzanych przez różne rodzaje prac, technologie, maszyny. Wspomną m.in.: o specyfice prac, procedurze ryzyka, przywołają przykłady wypadków, pokażą jak liczone są ich koszty:

velux

VELUX NB Polska Sp. z o.o. - laureat konkursu PIP "Nagroda za Dobra Praktykę", p. Anna Justynowicz przedstawi najskuteczniejsze działania w zakresie zwiększenia świadomości pracowników o zagrożeniach w pracy oraz roli kierownictwa w kształtowaniu bezpiecznych zachowań, podpowie na co zwrócić uwagę podczas doboru ŚOI i technicznych rozwiązań wobec czynników chemicznych i fizycznych występujących w środowisku pracy, tak by prawidłowo chronić swoich pracowników

danone

DANONE Sp z o.o. - specjalista ds. bhp Agnieszka Koc powie, jakie praktyki i procedury pozwoliły się zbliżyć do firmowego celu "0 wypadków", omówi, jak ustanowili nowe standardy pracy i jak wyglądało ich wdrożenie, podpowie przykłady kampanii bhp, które angażują pracowników w ciągłą poprawę bezpieczeństwa i minimalizują wpływ czynników psychofizycznych w środowisku pracy

imperial

IMPERIAL Logistics Sp. z o.o. - główny specjalista bhp p. Krzysztof Popielarski zaprezentuje rekomendowane działania techniczne wdrażane w magazynach i przy transporcie wewnatrzązakładowym przyczyniające się do zwiększenia bezpieczeństwa w miejscu pracy o 20%, podsumuje także ile kosztuje wdrożenie mechanizmu lub narzędzia dzięki, któremu można zidentyfikować oraz wyeliminować nowe zagrożeniaWARSZTATY
2-godzinne zajęcia praktyczne z autorytetami branży BHP

UWAGA! Każdy z uczestników kongresu ma do wyboru jeden z dwóch warsztatów ORAZ ma również możliwość nabycia nagrania z warsztatu, w którym nie weźmie udziału:

WARSZTAT 1. Ocena ryzyka zawodowego – warsztat poprowadzi Adam Słomka
Każdy uczestnik ma również możliwość nabycia nagrania z warsztatu, w którym nie weźmie udziału

 • Obowiązki pracodawcy i specjalisty BHP w zakresie oceny ryzyka zawodowego – co nowego trzeba uwzględnić w dokumentacji po zmianach prawnych 2015/2016
 • Procedura oceny ryzyka zawodowego w 5 krokach, metodą PN-N 18002, RISK SCORE, czy inną – szczegółowo zostanie omówiony sposób doboru odpowiedniej metody oceny ryzyka w zależności od zagrożeń występujących na stanowisku pracy,
 • Ekspert omówi, jak wykonać wzorową check listę oraz jak monitorować pracę załogi, aby skutecznie pozyskać informacje o dodatkowych zagrożeniach i zabezpieczyć odpowiedzialność swoją oraz pracodawcy, a także jak uwzględnić zagrożenia inne niż typowe dla stanowiska, np. naprawy, konserwacje, regulacje urządzeń
 • Wskażemy, jak wyznaczyć dopuszczalność ryzyka akceptowalnego dla różnych stanowisk tak, aby inspektor nie zakwestionował karty
 • Jak skutecznie analizować proces oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym zdarzył się wypadek – przykłady najczęstszych błędów stwierdzanych przez PIP i Sanepid wg sprawozdania z 2015 r.

ĆWICZENIA POD OKIEM EKSPERTA – Adama Słomki: krok po kroku przygotujemy poprawną kartę oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska pracy szczególnie niebezpiecznego, w tym dla stanowisk, gdzie występuje czynnik chemiczny.


UWAGA! Każdy z uczestników otrzyma dodatkowe materiały: 15 wzorcowo przygotowanych kart oceny ryzyka zawodowego.

WARSZTAT 2. Postępowanie powypadkowe – warsztat poprowadzi Bogdan Rączkowski

 • Prelegent wspólnie z Państwem prześledzi nowe wytyczne wynikające z obowiązujących przepisów oraz na podstawie analizy postępowań powypadkowych i orzecznictwa SN podpowie, jak postępować w sytuacjach kontrowersyjnych, które dopuszczają różne warianty rozwiązań,
 • Krok po kroku omówimy procedurę ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w tym badanie miejsca wypadku, wyjaśnienie świadków oraz poszkodowanego, UWAGA! Nasz specjalista podpowie, jak unikać błędów w czasie oględzin miejsca zdarzenia i jakie są techniki i sposoby zbierania wyjaśnień od poszkodowanego i świadka/ów, aby uzyskać wiarygodne informacje i poznać faktyczny przebieg wypadku. Jak pytać, aby nie dać się zwieść i poprawnie wypełnić protokół
 • Ekspert wskaże najczęściej pojawiające się błędy podczas prowadzenia postępowania powypadkowego w układzie wypadek – przyczyna – skutki – popełnione błędy,
 • Omówimy najczęstsze problemy i błędy związane ze statystyczną kartą wypadku oraz prawidłowym rejestrem wypadków,

ĆWICZENIA POD OKIEM EKSPERTA – Bogdana Rączkowskiego: na podstawie przykładu kontrowersyjnego i niejednoznacznego zdarzenia wypadkowego krok po kroku przeprowadzimy wszystkie obligatoryjne czynności i przygotujemy wzorcowy protokół powypadkowy, statystyczną kartę wypadku, rejestr wypadków oraz omówimy dodatkowe obowiązkowe i rekomendowane dokumenty, które należy przechowywać na potrzeby kontroli PIP.


UWAGA! Każdy z uczestników otrzyma dodatkowe materiały: kompletną, wzorcowo wypełnioną dokumentację powypadkową dla zdarzenia uznanego i nieuznanego za wypadek przy pracy.

Koszt uczestnictwa w kongresie wynosi:

• Pełny udział w Kongresie BHP + udział w wybranym warsztacie – 899 zł netto
• Pełny udział w Kongresie BHP + udział w wybranym warsztacie + nagranie z warsztatu alternatywnego – 1049 zł netto


24 maja 2016 r.
WARSZAWA
godz. 10.00 - 17.30


Zarezerwuj miejsce

Zarezerwuj miejsce dla:

Wybierz warsztat:

Wybierz warsztat:

Wybierz warsztat:

Wybierz warsztat:

Wybierz warsztat:


Dane zamawiającego

Imię:
Nazwisko:
Email:
 
Dotyczy firm:
Firma / Instytucja:
NIP:
Stanowisko:
Adres:
Kod / Miejscowość:
-
Telefon:
Fax:
Przedział zatrudnienia:
Uwagi:Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest przynajmniej w 70% ze środków publicznych.

Oświadczam, że zawieram umowę kupna w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13 w celach marketingowych. FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. zapewnia klientom prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych. Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowej przez FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu sprzedaży FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. oraz z akceptacją Ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych.WARUNKI UCZESTNICTWA:

  Cena za uczestnictwo w Kongresie:
 • Pełny udział w Kongresie BHP + udział w wybranym warsztacie – 899 zł netto
 • Pełny udział w Kongresie BHP + udział w wybranym warsztacie + nagranie z warsztatu alternatywnego – 1049 zł netto
 • Warunkiem uczestnictwa w kongresie jest przesłanie do Forum Media Polska Sp. z o.o. wypełnionego formularza zgłoszenia.
 • W ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia, Zamawiający otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników kongresu.
 • Podstawę płatności za kongres stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma wysyłana do Zamawiającego przed terminem kongresu.
 • W przypadku zgłoszenia z jednej firmy:
  • 3 osób - organizator udzieli 10% rabatu,
  • 4 osób - organizator udzieli 15% rabatu,
  • 5 osób - organizator udzieli 20% rabatu,
  • powyżej 5 osób - możliwa jest indywidualna negocjacja cen uczestnictwa.
  Rabaty za zgłoszenia mnogie udzielane są od ceny podstawowej kongresu i nie łączą się z innymi rabatami.
  Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 66 55 869, lub:
  karolina.protas@forum-media.pl
 • Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w kongresie.
 • W terminie 7 dni po terminie szkolenia Organizator wystawi i prześle Zmawiającemu fakturę VAT.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w kongresie może wziąć udział inny pracownik firmy (należy o tym fakcie poinformować organizatora).
 • W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału wcześniej niż 30 dni przed terminem kongresu uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.
 • Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału wcześniej niż 30 dni przed terminem kongresu i nie wezmą udziału w kongresie, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 • W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania kongresu, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty kongresu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu kongresu, w merytorycznie uzasadnionych przypadkach.

Patronat Honorowy:

Organizator:

Patronat medialny: Kontakt

Aby skontaktować się z nami wypełnij poniższy formularz.
Wiadomość:

Katarzyna Skowrońska
katarzyna.skowronska@forum-media.pl
tel. 61 66 55 849